Reglement

Huisregels

Ten behoeven van de veiligheid en het paardrijplezier van ons allen kennen wij voor onze accommodatie een aantal huisregels. Voor iedereen geldt:

– Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
– Honden mogen niet door cliënten meegenomen worden het terrein op van de stal. Dit vanwege de eigen honden van de stal en aansprakelijkheid indien de cliënthond schade veroorzaakt. Toestemming kan in uitzonderingen worden verleend.
– Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbanen rust te heersen.
– De stallen zijn slechts toegankelijk voor die leden die daar een paard hebben gestald en hun eventuele eigenaar en verzorgers.
– Er mag in de gehele accommodatie en te paard niet worden gerookt.
– Aanwijzingen van Stal Groene Velden dienen door iedereen te worden opgevolgd.
– Obstakels (kan van alles zijn bijv. opstap trapje) moeten in de hoek van de bak worden geplaatst na gebruik.

Ruiters

Voor iedere ruiter geldt:
Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht:
Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.
– De rijbaanregels in acht te nemen.
– Ruiters is het tijdens het rijden in/op de accommodatie niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
– Alcoholgebruik vlak voor en tijdens het rijden is niet toegestaan.
– mest wordt na het rijden direct opgeruimd

Stallen

– De stallen zijn –behoudens noodsituaties- slechts toegankelijk voor de ruiter die zijn paard daar heeft gestald, zijn gezinsleden, de eigenaar van het paard, dierenartsen, hoefsmeden, de ondernemer en de door de ondernemer aangewezen personen. Dit is ook onze privé accommodatie; graag respect hiervoor en rekening mee houden.
– Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen e.d. mogen niet in de gang staan/hangen.
– Houdt de stal netjes:
o Mest en afval direct opruimen en in de daarvoor bestemde bakken gooien.
o Spuitplaats droog trekken.
o Gangpad leeg en schoon achterlaten.
o Geen spullen laten liggen
– Het is verboden zonder toestemming ruw- en/of krachtvoer te pakken.
– Het uitdelen van lekkers aan paarden beperken tot uw eigen paard(en).

Rijbaanregels

Net als in het verkeer gelden ook in de rijbanen van deze accommodatie regels.
– Op- en afstijgen dient in de bak te geschieden en mag niet op de hoefslag plaatsvinden.
– De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang
– De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
– Stappen op de binnenhoefslag.
– Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.
– Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat dressuur rijden voor springen
– Wanneer er meer combinaties springen dan dient het springen van een hindernis te worden
aangekondigd met “Hindernis vrij”.
– Mest in de rijbak moet verwijderd worden.